Sádek

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1557. Sádek má typickou podobu lánové vsi, založené podél Bílého a Černého potoka.


© BaSta 2003 - 2024