Krajské město

Opětovný velký rozvoj zažívá město Jihlava na přelomu 18. a 19. století, kdy se stává druhým největším producentem sukna v habsburské monarchii. Devatenácté století také znamená bourání hradeb, které město svíraly a bránily mu v územním rozvoji. V letech 18641928 se Jihlava také stává statutárním městem. Až do roku 1945 pak Jihlava se svým okolím tvořila druhou největší německou jazykovou enklávu na území českých zemí - tak zvaný jihlavský jazykový ostrov (Iglauer Sprachinsel).

S nástupem fašizmu v Evropě a vznikem druhé světové války došlo v Jihlavě k vypálení synagogy (dnešní park Gustava Mahlera) a příklonu německého obyvatelstva k třetí říši. Na druhou stranu v okolí města působilo několik partyzánských oddílů jejichž činnost vyvrcholila poškozením železničního mostu u Helenína pod projíždějícím vlakem s německými vojáky.

Po ukončení války bylo v roce 1949 zrušeno staré a vytvořeno nové zemské uspořádání. Vytvoření krajů přineslo Jihlavě status krajského města. Ovšem další správní reformou v roce 1960 a vznikem ČSSR Jihlava status krajského města ztratila, protože byla začleněna do kraje Jihomoravského a zůstala městem okresním.

K vlastnímu městu byly postupně připojovány okolní obce:  

Dřevěné MlýnyBedřichovStaré Hory, Hruškové Dvory, Handlovy Dvory, Staré Hory, Sasov, Pávov,   Antonínův DůlČervený KřížHenčovHerolticeHybrálecPístovPopice, RančířovSmrčnáVysoká, HosovKosovZborná, Horní KosovMalý Beranov, Rantířov MěšínCerekvičkaLoučkyVílanec, Čížov a Rosice.

Od roku 2000 je Jihlava opět krajským městem, ale z původního názvu Jihlavský kraj byl název změněn na kraj Vysočina .

Předešlý