Fotogalerie

Rok 2008

V tomto roce mám hodni fotografií, protože nosím s sebou stále svuj malý foáeek Canon a fotím a fotím a fotím ...

S kamarádkami na vycházce

Nemohu již chodit na spoleené vandry, ale mám výborné kamarádky, se kterými chodíme na krátké vycházky do nejbližšího okolí Brna, tak napo. na hrad Veveoí nebo do oblíbeného Mariánského údolí apod.


Hrad Veveoí

Do Mariánského údolí

Z procházek v léti

Vyhlídkový let  a dovolená na Soláni

S manželem a se zetim jsem absolvovala hodinový vyhlídkový let. Nejdoíve jsme letili nad Blansko, potom k Brninské poehradi a nakonec na jih od Brna smirem na Dolní Kounice a odtud zpit na letišti.

V srpnu jsme byli s manželem na dvou týdenní dovolené na Soláni. Bydleli jsme poímo na vrchu Soláo, užívali jsme si nádherných rozhledu jak na Velké Javorníky, tak na druhou stranu na Beskydy. Poíroda je tam opravdu velmi pikná. Fotili jsme s manželem na stoídaeku, takže ne všechny fotky jsou moje.


Vyhlídkový let

Ze Soláni

Podzimní toulky poírodou

A zase je tu podzim a já nevím, co doíve vyfotit, abych zachytila všechnu tu krásu a barevnost. Tak  toeba ty Lužánky, to bylo moc pusobivé, veetni tich návštivníku.

Dále zde jsou fotky z vycházek okolo Svratky, Ponávky, Kohoutovic. Taky z lesu v okolí Útichova, kde jsme s kamarádkou objevily krásnou mýtinu s Midlochovým pomníkem. S jinou kamarádkou jsem byla v arboretu MZLU. A nakonec pár barevných fotografií, tak trochu umileckých pokusu.


Lužánky

Z procházek na podzim

Z Útichova

Arboretum

Trochu uminí

Martínek

Narodil se dne 23.11.2008 chlapeeek jménem Martin, vážil 3,82 kg,  mioil 50 cm. Máme z niho všichni velkou radost. Ješti nemil dva týdny a už jsme byli pozváni na návštivu - zde je pár fotografií, které dilali novopeeení rodiee a taky muj muž, novopeeený dida.


Martínkovy první dny

 


bartod C 2008 Na poeátek stránky    |     Hlavní stránka