Interpolace

Něco obrázku demonstrujících jak je interpolována barva z Bayerovy masky