Svitavy

Svitavy (německy Zwittau)jsou město ležící v  Pardubickém kraji   v  okrese Svitavy , 59 km severozápadně od Olomouce . Žije zde přibližně 17 tisíc obyvatel. Jsou součástí  Mikroregionu Svitavsko . Svitavy se nacházejí v jihovýchodním výběžku  České tabule , známém jako  Svitavská pahorkatina , který však už zasahuje do povodí  Moravy . Městem protéká řeka  Svitava , která pramení v lese nedaleko města. Téměř celé území města leží na severozápadní  Moravě , velice malá nezastavěná severovýchodní část území však dříve náležela ke k.ú.  Opatovec , tudíž leží v  Čechách .


Petr Vilgus / CC BY-SA

© BaSta 2003 - 2024