pes Faraon

Dagmar Nebeská


Život na Maltě aneb pes na králíky

Původ

Kdo slyšel jméno "Pharaoh Hound", předpokládá, že se jedná o luxusního psa starého Egypta nebo o znovu vyšlechtěné plemeno, které se podobá antickému vyobrazení zvířat na území starého Nilu. Oba dva předpoklady jsou ale mylné. Rasa, která je u nás zavedená a pojmenovaná Brity jako Pharaoh Hound, je vlastně chrt, který je používán na Maltských ostrovech na lov divokých králíků. Tomu odpovídá i jeho jméno, které mu dali jeho maltští majitelé, "Il-KELB tal-FENEK", což znamená "pes na králíka". Chovaný a používaný k lovu je Kelb tal-Fenek dodnes výlučně rolníky na Maltě. Dříve sloužil jen pro lov k obstarání potravy a tím ke zmírnění těžkých životních podmínek lidí, dnes je to však záliba a udržování pradávných tradic. Maltský lovec si zpravidla drží smečku Kelb tal-Fenků, aby mohl využít při lovu spolupráce psů. Obzvláště jsou ceněné dobře sehrané páry, psa a feny, maltsky zvané "Mizzewgin" (to znamená "pár"). Výběr psů je výhradně podle loveckých schopností. To je důvod, proč se výkonnost této rasy, ale i krása, zachovaly dodnes.

Terén a zvířata

Pro Maltskou krajinu jsou typická velmi kamenitá a často i terasovitá políčka, sutě a kamenné zídky. V tomto prostředí se divoký králík pohybuje s ohromnou obratností, na útěku skáče před pronásledovateli z kamene na kámen a dokáže bleskurychle změnit směr běhu. Protože Maltské ostrovy mají kamenitý podklad, nevyhrabávají si králíci nory, ale skrývají se v úžlabinách pod skalními převisy, uvnitř kamenných zídek a i ve skalních trhlinách při pobřeží. Loví se především na jihu a západě ostrova Malta a na málo osídleném sousedním ostrově Gozo. Na nejmenším ostrově Comino je chráněná oblast a lov je zakázán. Lovecké revíry jsou na ostrovech neznámé, ale existují nepsaná pravidla, ve kterých oblastech mohou lovci z jednotlivých vesnic lovit.

Slídění

Jakmile lovec dorazí na dostatečně vzdálené místo od dopravních tahů, pustí psy z vodítka. Psi mají velmi dobře vyvinutý čich, chytí vítr své kořisti a pohybují se tak, aby je kořist nezpozorovala. Z toho důvodu se Kelb tal-Fenek rád před lovem vyváli v králičím trusu nebo silně zapáchající látce, aby králík nezachytil jeho pach. Charakteristická a speciální anatomie Kelb tal-Fenka mu umožňuje při běhu a slídění vyvinout úžasnou rychlost, i když nos drží stále u země. Pozoruhodná je i jeho vytrvalost, je schopný pracovat celou noc aniž by na něm lovec pozoroval únavu. Pokud se ale lov koná za denního světla, nemá pes žádnou šanci překvapit králíka v jeho úkrytu. Kdykoliv však najde úkryt, hlásí to hlasitým štěkáním a hrabáním.

Práce s fretkou

Kelb tal-Fenek ukáže ukrytého králíka a lovec zakryje noru sítí. Má košík, ve kterém je fretka s připevněným malým zvonečkem a vpustí ji do nory. Na povrchu sledují psi fretku a její oběť pomocí dobrého sluchu. Jakmile vyběhne králík z úkrytu, vrhne se na něj vedoucí pes, ale zbytek smečky nebo partner je ve střehu, aby v případě úniku králíka mohl zasáhnout. Po usmrcení je jedno, zda se králík zachytil do sítě nebo unikl neobjeveným východem. Psi vyrůstají společně s fretkou, nepovažují ji za kořist a kromě toho mají přirozený respekt před ostrými zoubky malého zvířátka.

Hon

Pokud se loví při soumraku nebo ve tmě letní noci, je velká šance, že psi králíka v otevřeném terénu vystopují, protože králíci se při hledání potravy ve vyschlé krajině musí hodně vzdálit od svých skrýší. když Kelb tal-Fenek vystopuje králíka, začne ho honit s charakteristickým štěkotem, který Malťané nazývají "Kurriera". I ve tmě tak lovec stále ví, kde se v nepřehledné krajině a spleti kamenných zídek pes a kořist nacházejí. "Kurriera" slouží však především ostatním lovícím psům k pronásledování unikajícího králíka. Kelb tal-Fenek se totiž neorientuje jen podle kořisti, ale bere stále ohled na pohyb svých spoluběžců. Instinktivně se pomalejší psi snaží králíkovi zkřížit cestu, aby ho mohli zadávit v dobře sehraném páru. Často přebírá menší a pohyblivější fena pronásledování, zatímco mohutnější a pomalejší pes zkříží králíkovi cestu. Během stopování kořisti se pes od lovce vzdaluje, ale když ji vystopuje, snaží se ji hnát přímo k němu. Toto instinktivní chování umožní lovci někdy i zásah, dřív než smečka králíka roztrhá. V nepřehledné Maltské krajině není pro Kelb tal_Fenka rozhodující rychlost naháňky, ale jeho skokanská síla, obratnost a pozornost. Dobrý Kelb tal-Fenek je vždy připravený, že kořist změní směr běhu nebo zmizí v některé skrýši. To je vyjádřené i ve stylu běhu. V porovnání s whippetem nebo greyhoundem působí běh faraona zdrženlivě, ale například i hra jeho uší a štěkot v běhu vypovídá o mimořádné pozornosti a napětí.
Ztratí-li Kelb tal-Fenek králíka, začne prohledávat území ve stále větších kruzích tak dlouho, dokud znovu nenarazí na jeho stopu. V nepřehledném terénu se orientuje pomocí vysokých výskoků.

"KILL"

Pokud se Kelb tal-Fenkovi podaří králíka dostihnout, zaútočí na něj, jediným chvatem ho uchopí za zátylek nebo hřbet a třese s ním tak dlouho, dokud není kořist mrtvá. Pokud se podaří králíkovi uniknout do své skrýše, oznamuje to Kelb tal-Fenek halasným štěkotem. Tento štěkot je pro lovce lehko odlišitelný od štěkotu při nadháňce, takže lovec může pokračovat v lovu se sítí a fretkou. Nacházejí-li se v loveckém revíru skalní rýhy, do kterých může králík uniknout, lovec je přikrývá již na začátku lovu sítěmi, do kterých se králík skoro ihned chytí.

Jiné lovecké použití

Kromě lovu králíků se Kelb tal-Fenek používá na Maltských ostrovech i při lovu křepelek a sluk, ptáky vyštěkává, "zvedne" a umožní tak lovci výstřel. Není zvykem, aby lovci cvičili Kelb tal-Fenky sportovat - až na výjimky.
Přirozenou vášní Kelb tal-Fenků je honění potkanů nebo myší. Pokud je psů několik, pozorujeme tu instinktivní spolupráci. Když jeden pes intenzivně hrabe, stojí ostatní psi kolem a pozorují skrýš kořisti. Uši jsou vzpřímené, malé vrásky na čele a celý výraz vyjadřuje mimořádné napětí a pozornost. Pokud se kořist snaží uniknout, jeden z čekajících psů je určitě chytí.

Kelb tal-Fenek na Maltě tradičně není populární jako domácí pes. V zemědělských oblastech plní nejen svou úlohu jako lovecký pes, ale i jako pes hlídací. Díky svému jemnému sluchu oznámí hlasitým štěkotem každého přibližujícího se cizince. Někteří farmáři používají Kelb tal-Fenky k doprovodu svých ovčích a kozích stád, když ženou na pastvu, ovšem není při tom pozorována žádná intenzivní naháněci práce psa.

Dodatečné poznámky

Kelb tal-Fenek vděčí za svoje přežití a svůj dnešní vzhled jedině svému specifickému loveckému použití, pro které je na Maltských ostrovech chován a šlechtěn v čistokrevné formě celá staletí. Tyto rámcové podmínky se ztratí, pokud se plemeno přemístí do jiného prostředí. Právě proto je povinností každého majitele Kelb tal-Fenka mít stále na zřeteli toto maltské dědictví a zachovat nejen vzhled tohoto plemene, ale i jeho povahu. K tomu patří umožnit Kelb tal-Fenkovi uplatnit jeho inteligenci a výkonnost. Mimořádné místo v možnostech, které se nabízí, má Coursing. Tímto předloženým popisem práce a uplatnění Kelb tal-Fenka se dává majitelům i funkcionářům celkový orientační přehled o povaze chování tohoto fascinujícího chrta, aby mu bylo možno lépe porozumět. Měli by si být vědomi, že Coursing (i Coursing-parcours) nikdy nemůže být dokonalou náhradou honu živé zvěře. Objektivně ohodnotit lovecký výkon je u Kelb tal-Fenka možné pouze při lovu na živou zvěř a v podmínkách původního domova.

Autor: Jan Scotland, BRD
Informace: Peter Gatt, Malta
Překlad: Tomešová, ČR
Korektorka: Nebeská, ČR
 


bartod © 2008 Na počátek stránky    |     Hlavní stránka