iBaSta

 

Nastavení prohlížeče

Bohužel, máte patrně vypnutou podporu skriptování pomocí javascriptu.

Některé následující stránky skriptování využívají a nemusely by tudíž správně fungovat.

Pokud máte o prohlížení stránek zájem povolte skriptování a nechte stránku znovu  načíst.

Děkujeme za pochopení.

Chcete-li pokračovat dál s vypnutým skriptováním, tak prosím zde.

 

Nápověda:

Povolení aktivního skriptování provedete pro Microsoft Internet Explorer takto:
V nabídce "Nástroje" pod volbou "Možnosti sítě Internet", záložka "Zabezpečení".
Stisknout tlačítko "Vlastní úroveň..." a ve stromě možností vyhledat kapitolu "Skriptování".
V podkapitole "Aktivní skriptování" aktivovat možnost "Zapnout".
Uzavřít nastavovací okna a restartovat prohlížeč.
U jiných typů prohlížečů je nastavení obdobné.

© 2005 BaSta